פעילויות פל"א

השימוש בחומרים אלה לבחינת הבגרות מותנה בהשתתפות בהשתלמות פל"א

 

קובץ ריכוז ההמלצות הדידקטיות לפעילויות פל"א שפורסמו בתשע"א

 

מי מתנגד יותר?

מצפנים רוקדים

מגנטים נופלים

משחקים עם מצפנים

אופייני לו - חקר פתוח

אופייני לו - חקר מודרך

מעגל חשמלי בפעולה