פעילויות פל"א

השימוש בחומרים אלה לבחינת הבגרות מותנה בהשתתפות בהשתלמות פל"א

 

קובץ ריכוז ההמלצות הדידקטיות לפעילויות פל"א שפורסמו בתשע"א

 

ריכוז המלצות דידקטיות לפעילויות פל"א שפורסמו בתשע"א

מעשה בבול עץ ועגלה

יחד כל הדרך

שרשרת מחליקה על שולחן

חקר בעזרת קפיצים

שעון החול

הכיסא נע!

נפילה עם זנבות