חומרים מההשתלמות
מצגות שהוצגו בהשתלמות "הגישה התרבותית להוראת הפיזיקה" על ידי פרופ' יגאל גלילי