7.1 מבנה הגרעין והכוח החזק

  • תופעות מהן ניתן ללמוד על מבנה הגרעין: רדיואקטיביות, פיזור רתרפורד.
  • המושגים: "מספר אטומי", "מספר מסה", "יסוד","איזוטופ".
  • מרכיבי הגרעין, מסותיהם ומטעניהם.
  • הכוח הגרעיני החזק ותכונותיו.

שיטות הוראה ומערכי שיעור