6.2 המודל הקוונטי-הסתברותי של אור ושל חלקיקים

  • עקרון הקומפלמנטריות של בוהר.
  • ההסבר של מקס בורן להתאבכות משני חריצים.
  • תוצאות ניסויים של מעבר פוטונים זה  אחר זה דרך חריץ ודרך זוג חריצים.
  • תוצאות ניסויים של מעבר אלקטרונים זה אחר זה דרך חריץ ודרך זוג חריצים.

שיטות הוראה ומערכי שיעור