6.1 גלי דה-ברויי
  • הנחת דה-ברויי.
  • ניסוי תומסון (G.P. Thomson): התאבכות אלקטרונים.
  • הסבר הקוונטיזציה של אנרגיית האטום בעזרת גלים עומדים, ומגבלותיו.

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים