חומרי למידה ממוינים לפי תוכנית הלימודים

6.1 גלי דה-ברויי

6.2 המודל הקוונטי-הסתברותי של אור ושל חלקיקים

6.3 עקרון אי-הוודאות