5.6 ניסוי פרנק-הרץ

 

-          מערכת הניסוי, מהלך הניסוי ותוצאותיו.

 

 

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים