5.5 מודל בוהר לאטום מימן

-          הנחות בוהר.

-          גזירת ביטויים עבור "רמות האנרגיה" האטומיות ועבור רדיוסי המסלולים של האלקטרונים.

-          דיאגרמת רמות אנרגיה (רמות בדידות ורצף).

-          חישוב אורכי הגל של ספקטרום הפליטה.

-          המושגים: "מצב יסוד" של האטום, "מצבים מעוררים", "אנרגית יינון".

 

דפי עבודה

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים