5.4 ספקטרום הפליטה הניסיוני של אטום המימן

-          סדרות לימן, בלמר, פשן וברקט, ומקומן בספקטרום האלקטרומגנטי.

-          נוסחה אמפירית לחישוב אורכי הגל של הסדרות.

 

דפי עבודה

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים