5.3 ניסוי רתרפורד והמודל הפלנטרי של האטום

-          ניסוי רתרפורד; גרעין האטום.

-          חישוב רדיוס אטום המימן בעזרת ערך ניסיוני של אנרגיית היינון.

-          מגבלות המודל.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים