5.2 מודל האטום על פי תומסון

 

-          הצגת המודל ומגבלותיו.

 

 

דפי עבודה

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים