5.1 גילוי האלקטרון

-          קרני קתודה - רקע הסטורי (ויכוחים לגבי מהות הקרניים).

-          ניסויים לחשיפת תכונות קרני קתודה.

 

 

שיטות הוראה ומערכי שיעור