4.4 המודל הדואלי של הקרינה האלקטרו- מגנטית

  • מיון ואפיון תופעות הקשורות באור המוסברות על ידי האופי החלקיקי, וכאלה המוסברות על ידי האופי הגלי.
  • תלות המודל החלקיקי במודל הגלי ולהפך.

דפי עבודה

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור