4.3 קרינת רנטגן לאור הסבריו של איינשטיין

  • הכרת החלקים העיקריים של שפופרת ליצירת קרינת רנטגן ותפקידיהם: שפופרת ריק, קתודה, מטרה, מערכת קירור המטרה, מקור מתח מאיץ, נימה, מקור מתח חימום.
  • קרינת רנטגן כקרינת האטה וכקרינה אופיינית לחומר המטרה.
  • הספקטרום הרציף של קרינת רנטגן הנפלטת משפופרת, והקשר בין המתח המאיץ לבין אורך הגל המינימלי.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

ספרים

אמצעי המחשה דינמיים