4.1 האפקט הפוטו- אלקטרי, הסבר איינשטיין וניסוי מיליקן

  • הדגמה איכותית של האפקט הפוטואלקטרי.
  • אי-יכולתה של תאורית מקסוול להסביר חלק מן העובדות הניסיוניות לגבי האור, השערת פלנק.
  • התא הפוטואלקטרי, חקירת תלות מתח העצירה בתדירות הקרינה הפוגעת, ניסוי מיליקן.
  • המודל של איינשטיין לאפקט הפוטואלקטרי.
  • יישומים: פתיחת דלתות, מנגנוני  אזעקה, מכפיל-אור

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

ספרים

אמצעי המחשה דינמיים