3.5 גלים אלקטרומגנטיים, ספקטרום, יישומים ורקע היסטורי

  • עיקרי המודל האלקטרומגנטי של האור, ניבויי התאוריה האלקטרומגנטית.
  • גלים אלקטרומגנטיים – היבטים מדעיים, טכנולוגיים והיסטוריים:

o        השפעת האטמוספרה על קרינה אלקטרומגנטית.

o        התחומים השונים של ספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית, יישומים טכנולוגיים.

  • קשיים של מודל הגלים האלקטרומגנטיים.

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

אמצעי המחשה דינמיים