3.3 תכונות של גלים דו-ממדיים והשוואתן לתכונות האור

  • מושגי יסוד: "חזית גל", "כיוון התפשטות", "גל ישר", "גל מעגלי", "עקרון הויגנס".
  • השוואה בין החזרה של גלי מים להחזרת אור.
  • השוואה בין מעבר גל מים מתווך אחד למשנהו למעבר אור מתווך לתווך.
  • השוואה בין נפיצת גלי מים לנפיצת אור.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

קישורים

אמצעי המחשה דינמיים