3.2 גלים מחזוריים חד-ממדיים

  • גלים מחזוריים:

o        פונקציית "העתק-מקום" של גל מחזורי, המושגים: "גל מחזורי במקום", "אורך גל".

o        פונקציית "העתק-זמן" של מקור גלים מחזורי, המושגים: "מקור גלים מחזורי בזמן", "זמן מחזור", "תדירות".

o        הקשר בין תנועת מקור הגל לבין צורת הגל.

o        הקשר בין מהירותו של גל מחזורי, תדירותו ואורך הגל שלו.

  • סופרפוזיציה בגלים מחזוריים: "התאבכות בונה", "התאבכות הורסת", "נקודות צומת".
  • גלים עומדים: אורכי הגל והתדירויות המותרות, חשיבות תנאי השפה.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים