3.1 תכונות של פולסים והשוואתן לתכונות האור

 • המושגים: "פולס" (זעזוע), "פולס רוחב", "פולס אורך".
 • תיאור של פולס:
  • המושגים: "מקום", "העתק" ו"משרעת".
  • תיאור פונקציית העתק-מקום: y(x).
  • תיאור פונקציית העתק-זמן: y(t).
 • מהירות פולס וסוג התנועה בתווך אחיד, השוואה לאור, מהירות חלקיקי תווך שבו מתפשט פולס.
 • "עקרון הסופרפוזיציה":
  • היעדר אינטראקציה בין פולסים, השוואה לאור.
  • הסבר עקרון הסופרפוזיציה.
  • המושגים: "התאבכות", "התאבכות בונה", "התאבכות הורסת", "נקודת צומת".
 • החזרת פולס מקצה חפשי ומקצה קשור.
 • מעבר פולס מתווך אחד למשנהו, השוואה לאור.
 • פולס נושא אנרגיה, השוואה לאור.

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

קישורים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

מושגים

אמצעי המחשה דינמיים