1.4 עדשות כדוריות דקות: מהלך האור ויצירת דמויות

-       אפיון צורני של עדשות כדוריות.

-       מושגים: "ציר אופטי", "מוקד עדשה", "רוחק מוקד", "קרניים מיוחדות".

-       דמותו של עצם בעדשה מרכזת ומפזרת: איתור מקום דמות בעזרת 'קרניים מיוחדות', סרטוט מהלך קרן כלשהי, סימון שדה הראייה.

-       "הגדלה קווית".

דפי עבודה

הדגמות וניסויים