1.3 שבירת אור: חוק השבירה, החזרה חלקית ומלאה

-       התופעות המלוות את פגיעת האור במשטח גבול בין תווך שקוף אחד למשנהו:  אור מוחזר ואור מועבר.

-       חוקי השבירה.

-       המושג "מקדם השבירה" של חומר ביחס לריק.

-       המושג "זווית גבול" , תופעת "ההחזרה המלאה".

-       מעבר אור במנסרה, "זווית ההסחה".

-       תופעת ה"נפיצה" ומשמעותה.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור