1.2 החזרת אור: חוקי ההחזרה, דמות במראה מישורית

-       מושגים: "קרן פוגעת", "קרן מוחזרת", "אנך למישור המראה", "זווית הפגיעה", "זווית ההחזרה", חוקי ההחזרה.

-       דמות של עצם במראה מישורית:

·    בניית מהלך האור ואיתור ה"דמות" של עצם נקודתי.

·   הקשר בין רוחק העצם הנקודתי לרוחק דמותו.

·   בניית דמות של עצם קווי.

התנאים לראיית "דמות מדומה", "שדה ראייה".

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים