אמצעי המחשה דינמיים (ישומונים ואנימציות)

·         מעבדת פאראדיי

·         חוק פאראדיי

·         גנראטור