הדגמות וניסויים

·         גנרטור AC - דגם דינמי  (Physics Demonstration Lab, הדגמה 75)

·         שנאים - העברת אנרגיה חשמלית למרחקים (Physics Demonstration Lab, הדגמה 103)