שיטות הוראה ומערכי שיעור

·         שיעור אינטראקטיבי: השראה אלקטרומגנטית, מאת שלמה רוזנפלד

·         מצגת: השראה מגנטית, מהשתלמות שהתקיימה בקיץ 2009

·         כא"מ מושרה, חוק פרדיי וחוק לנץ - דגם הוראה