5.1 כא"מ מושרה, חוק פרדיי וחוק לנץ

 5.1 כא"מ מושרה, חוק פרדיי וחוק לנץ

-          כא"מ הנוצר בין קצות מוליך הנע בשדה מגנטי אחיד - הסבר בעזרת כוח לורנץ.

-          כא"מ הנוצר בלולאה כתוצאה מתנועתה יחסית לשדה מגנטי.

-          שטף מגנטי דרך משטח.

-          חוק פרדיי.

-          כא"מ הנוצר בלולאה כתוצאה משינוי בזמן של השדה המגנטי.

-          חוק לנץ וקביעת כיוון הזרם המושרה.

-          חוק לנץ כנובע שימור אנרגיה.

 

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

מושגים

אמצעי המחשה דינמיים (ישומונים ואנימציות)