חומרי למידה ממוינים לפי תוכנית הלימודים

5.1 כא"מ מושרה, חוק פרדיי וחוק לנץ

5.2 יישומים טכנולוגיים

5.3 השראה עצמית

5.4 משוואות מקסוול