4.6 יישומים של הכוח המגנטי

 

·         בורר מהירויות.

·         ספקטוגרף מסות.

·         ציקלוטרון.

 

שאלות ומבחנים

קישורים