4.5 כוח הפועל על מטען הנע בשדה מגנטי

 

·         מעבר מכוח הפועל על תיל נושא זרם לכוח הפועל על מטען נע (כוח לורנץ).

·         הכוח המגנטי אינו משנה את גודל המהירות (עבודתו אפס).

·         השוואה בין הכוח המגנטי והכוח החשמלי.

·         הצגת המכפלה הווקטורית.

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים (ישומונים ואנימציות)