4.4 כוח בין זרמים מקבילים, הגדרת האמפר

 

·         הגדרת האמפר.

·         כיוון הכוח ביחס לכיוון הזרמים.

 

שאלות ומבחנים

אמצעי המחשה דינמיים (ישומונים ואנימציות)