4.3 הקשר בין השדה המגנטי ומקורותיו: בקרבת תיל ארוך מאוד, במרכז כריכה מעגלית, בסילונית

·         הזרם כמקור השדה המגנטי.

·         חוק אמפר.

·         הקשרים בין השדות המגנטיים והזרמים בקרבת: תיל ישר ארוך, במרכז כריכה מעגלית, בסילונית.

 

 

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים (ישומונים ואנימציות)