4.2 השפעת השדה המגנטי על זרם, עצמת השדה המגנטי

·         השדה המגנטי מפעיל כוח על מטענים נעים.

·         כיוון הכוח המגנטי.

·         תלות  הכוח המגנטי בפרמטרים.

·         הגדרת עצמת השדה המגנטי והשוואה להגדרת עצמת השדה החשמלי.

 

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

קישורים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים (ישומונים ואנימציות)