4.1 שדות מגנטיים של מגנטים וזרמים

·         האופי הווקטורי של השדה המגנטי.

·         זיהוי השדה המגנטי בנקודה.

·         השוואה בין קווי השדה המגנטי לבין קווי השדה האלקטרוסטטי.

·         השדה המגנטי של כדור הארץ.

 

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים (ישומונים ואנימציות)