3.8 מכשירי מדידה

-  מד-זרם ומד-מתח אידאליים.

-  השפעת מכשירים לא אידאליים על המעגל.

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

מאמרים

אמצעי המחשה דינמיים (ישומונים ואנימציות)