3.7 מעגלים חשמליים
 

-  חיבור נגדים.

-  חיבור מקורות.

-   חוקי קירכהוף 
    (רק עבור מעגלים עם 2 צמתים).

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

מושגים

אמצעי המחשה דינמיים (ישומונים ואנימציות)