הדמיה בנושא חקירת ההספק במעגל חשמלי

הדמיה המאפשרת חקירת ההספק במעגל חשמלי כתלות בהתנגדות החיצונית של המעגל. ההדמיה יכולה לשמש בסיס לדיון על ההספק החשמלי ועל הפרמטרים המשפיעים עליו.

 

להדמיה לחץ כאן