3.6 הספק ואנרגיה במעגל חשמלי, נצילות
 

-  אנרגיה חשמלית והספק חשמלי.

-  יחידות אנרגיה והספק, ה- kWh.

-  נצילות של תהליך המרת אנרגיה.

-  הפסדי אנרגיה חשמלית.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

הדמיה בנושא חקירת ההספק במעגל חשמלי

הדמיה המאפשרת חקירת ההספק במעגל חשמלי כתלות בהתנגדות החיצונית של המעגל. ההדמיה יכולה לשמש בסיס לדיון על ההספק החשמלי ועל הפרמטרים המשפיעים עליו.