הדגמות וניסויים

 

·          סדרת הדגמות פשוטות בחשמל בעזרת טסטר חשמלי

·          פעילות על מעגלי DC , מאת קורינה פולינגר, חמד"ע, תל אביב

·          כא"מ ומתח הדקים , ניסוי מעבדה מצולם