3.4 כא"מ ומתח הדקים
 -  מקור מתח.                                         

-  הגדרת כא"מ ומתח הדקים.        

-  התנגדות פנימית.

-  הקשר בין כא"מ ומתח הדקים.

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור