3.3 התנגדות

-  תלות ההתנגדות בפרמטרים שונים.

-   נגד משתנה, חיבור כראוסטט וכפוטנציומטר.

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים