מאמרים

 הפרש פוטנציאלים וזרם במעגלים חשמליים פשוטים מחקר על מושגי תלמידים

כהן, ר., אלון, ב. וגניאל., א., המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות

 

American Journal of Physics, Volume 51, No. 5, May 1983 (407-412)

במאמר זה מדווח על מחקר שתוכנן, כדי לזהות מושגי תלמידים במעגלים חשמליים פשוטים. השאלון כלל בעיקר שאלות איכותיות שמטרתן לבחון את הבנת התלמידים לגבי הקשרים הפונקציונליים בין המשתנים במעגל חשמלי. 

 

  הפנייה למאמר
  הפנייה לקובץ השאלון המופיע במאמר, לשימוש בכיתה