3.2 המתח החשמלי וחוק אוהם
 

-  הגדרת המתח החשמלי.

-  חוק אוהם

מאמרים

תרגום מאמר מאת: כהן ר., אלון ב. וגניאל א.

מושגים