3.1 הזרם החשמלי ועצמת הזרם החשמלי

-   הגדרת הזרם החשמלי ועוצמתו.

-   תופעות לוואי של הזרם החשמלי.

-   הזרם הרגעי כשיפוע גרף מטען-זמן.

-   המטען כשטח שמתחת לגרף זרם-זמן.

-   יחידת עצמת הזרם והקשר בין  עצמת הזרם החשמלי למהירות הסחיפה של האלקטרונים.

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

מאמרים

מושגים