קישורים ממוינים

 

2.2

קיבול וקבלים, חומרים דיאלקטיים

 

     המושג "קיבול חשמלי".

-    "פרד" - יחידת הקיבול החשימלי.

-    המושג "קבל".

-    הקיבול של קבל-לוחות - תלות הקיבול בפרמטרים.

-    חיבור קבלים במקביל ובטור.

-    האנרגיה של מוליך טעון.

-    דיון וטיפול איכותי בטעינה ופריקה של קבל.

-    שימושים של קבלים.

-    הקבוע הדיאלקטרי.

-  הסבר מיקרוסקופי לתכונות של דיאלקטרן.

 

 

מה קורה בתוך קבל?

 

 

קיבול קבל לוחות

 

 

 

בניית מעגל והפעלתו

 

מעבדה וירטואלית: קבל לוחות

 

 

הדמיה של מעגל RC

 

  קיבול וקבלים