2.2 קיבול וקבלים, חומרים דיאלקטריים
 
  • המושג "קיבול חשמלי".
  • "פרד" - יחידת הקיבול החשמלי.
  • המושג "קבל".
  • הקיבול של קבל-לוחות - תלות הקיבול בפרמטרים.
  • חיבור קבלים במקביל ובטור.
  • האנרגיה של מוליך טעון.
  • דיון וטיפול איכותי בטעינה ופריקה של קבל.
  • שימושים של קבלים.
  • הקבוע הדיאלקטרי.
  • הסבר מיקרוסקופי לתכונות של דיאלקטרן.

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

קישורים ממוינים

קיבול וקבלים