קישורים ממוינים

נושא

       פירוט

כתובת

2.1

פוטנציאל והפרש פוטנציאלים

-    המושגים "כוח משמר", "שדה משמר".

-    השדה האלקטרוסטטי כשדה משמר.

-    "אנרגיה פוטנציאלית" ו"הפרש פוטנציאלים" בשדה האלקטרוסטטי.

 

 

קיום שדה חשמלי

 

הדמיה  זו מאפשרת הצגה במקביל של ארבעה גרפים ( מטען, כוח , פוטנציאל, אנרגיה פוטנציאלית) כתלות במרחק בין שני מטענים 

 

אנרגיה פוטנציאלית  אלקטרוסטטית

 

-                                               וולט" - יחידת הפוטנציאל.

-    הפוטנציאל של מטען נקודתי ושל מערך מטענים נקודתיים.

-    חישוב הפרש פוטנציאלים.

-    וולט" - יחידת הפוטנציאל.

-    הפוטנציאל של מטען נקודתי ושל מערך מטענים נקודתיים.

-    חישוב הפרש פוטנציאלים.

 

 

שדה ופוטנציאל

 

 

קווי שדה וקווי שווי פוטנציאל

 

 

שדה ופוטנציאל - מערך מטענים נקודתיים

 

 

 

-    פוטנציאל של כדור מוליך טעון.

-    חיבור שני מוליכים טעונים.

-    משטחים שווי-פוטנציאל וקווי שדה.

 

 

 

משטחים שווי-פוטנציאל וקווי שדה

 

 

  פוטנציאל