שיטות הוראה ומערכי שיעור

 

·         לקראת מבחן באלקטרוסטטיקה, מאת זהורית קאפח, ד"ר אסתר בגנו וד"ר עידית ירושלמי

·         אלקטרומגנטיות: מצגת סיכום, מאת סמדר לוי, ללא עריכה

·         אלקטרוסטטיקה: דפי סיכום, מאת סול בלונדר ללא עריכה

·         תנועת חלקיקי טעון בשדה מגנטי ובשדה חשמלי המאונכים זה לזה