2.1 פוטנציאל והפרש פוטנציאלים
 
 •  המושגים "כוח משמר", "שדה משמר".
 • השדה האלקטרוסטטי כשדה משמר.
 • "אנרגיה פוטנציאלית" ו"הפרש פוטנציאלים" בשדה האלקטרוסטטי.
 • "וולט" - יחידת הפוטנציאל.
 • הפוטנציאל של מטען נקודתי ושל מערך מטענים נקודתיים.
 • חישוב הפרש פוטנציאלים.
 • פוטנציאל של כדור מוליך טעון.
 • חיבור שני מוליכים טעונים.
 • משטחים שווי-פוטנציאל וקווי שדה.
 • הקשר בין הפרש פוטנציאלים ושדה חשמלי.
 • האצה של מטענים על ידי שדות חשמליים.
 • הטייה של אלומת אלקטרונים בשדה חשמלי אחיד.
 • ישומים: 'תותח אלקטרונים', אוסילוסקופ.
 •  היחידה "אלקטרון-וולט" (eV)

קישורים ממוינים

שדה, וטנציאל ומהה שבניהם

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

מושגים

אמצעי המחשה דינמיים (ישומונים ואנימציות)