שאלות ומבחנים

 

·         שאלות באלקטרוסטטיקה, מאת בוריס אפשטיין, ללא עריכה

·         לקט תרגילי חזרה בנושא אלקטרוסטטיקה, מאת ולדימיר בודיק, ללא עריכה

·         שאלות באלקטרוסטטיקה, מאת דורותי לנגלי

·         מבחן באלקטרוסטטיקה, מאת שולמית קפון , ללא עריכה